Програми підтримки сільського господарства від Уряду

Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами

Умови участі

1

Учасники програми – суб’єкти господарювання АПК (юридичні особи та фізичні особи – підприємці).


2

Перевага надається позичальникам, у першу чергу тим, хто має чистий дохід за останній рік до 20 млн. грн. У другу – тим, хто зайнятий вирощуванням та розведенням тварин – ВРХ, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці).


3

Компенсація на конкурсній основі.


4

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами:

  • короткостроковими (до 12 календарних місяців) – залученими для покриття виробничих витрат;
  • середньостроковими (до 36 календарних місяців) – залученими для покриття витрат капітального (інвестиційного) характеру.

5

Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі:

  • облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами – позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 20 млн грн. та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин;
  • 50% облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами – іншим позичальникам.6

Позичальник не повинен бути банкрутом/не перебувати на стадії ліквідації/не мати відкритої справи про банкрутство/не мати прострочену більше ніж 6 місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.


7

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів:

  • припиняється надання позичальнику компенсації (з моменту встановлення такого факту та протягом наступного бюджетного періоду);
  • кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

Як отримати

2

залучити кредити (поновлювальні та не поновлювальні) в уповноваженому банку;

використати кредитні кошти за цільовим призначенням (цілі визначені у Порядку);3

Подати заявку до уповноваженого банку для отримання компенсації  (форма визначена наказом Мінагрополітики від 01 липня 2021 року № 58).


4


сплачувати відсотки за користування кредитами.


5

Уповноважений банк на підставі з фактично сплачених відсотків нараховує компенсацію та включає позичальника до реєстру.


6

Зарахування коштів на рахунки позичальників відбуваються наступним чином:

- Щомісячно до 10 числа уповноважені банки подають  реєстри до Мінагрополітики.

- Мінагрополітики затверджує розподіл та спрямовує кошти до уповноважених банків.

- Уповноважені банки перераховують кошти позичальникам.


Заявка для отримання компенсації відсотків

Реєстр суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків

Урядові програми підтримки сільського господарства – просто, прозоро, надійно

 Подробиці на minagro.gov.ua