Програми підтримки сільського господарства від Уряду

Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами

Умови участі

1

Учасники програми – суб’єкти господарювання АПК юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичні особи – підприємці.


2

Які вимоги є до учасників? 

не мати порушених справ про банкрутство, не бути банкрутами, не перебувати на стадії ліквідації;

не мати на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, простроченої більше ніж 6-ть місяців заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС;

не подавати документи на компенсацію за укладеними кредитними договорами, відсотки за користування якими здешевлюються за рахунок коштів, передбачених для інших державних та регіональних програм.


3

Які дії необхідно зробити, щоб отримувати компенсацію відсотків? 

залучити кредити (поновлювальні та не поновлювальні) в уповноваженому банку;

використати кредитні кошти за цільовим призначенням; 

сплачувати відсотки за користування кредитами;

подати заявку для отримання компенсації до уповноваженого банку.


4

Компенсація відсоткових ставок за кредитами:

  • короткостроковими кредитами, залученими для поповнення обігових коштів;
  • середньостроковими кредитами, залученими для поповнення обігових коштів, придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також з переробкою сільськогосподарської продукції;
  • довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів).

5

Розмір компенсації 

1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.6

Які є обмеження у компенсації? 

15 млн грн – на суб’єкта (у т. ч. пов’язаних із ним осіб), які провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва. 

5 млн грн – на суб’єкта (у т. ч. пов’язаних із ним осіб) для інших позичальників.


7

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів:

  • припиняється надання позичальнику компенсації (з моменту встановлення такого факту та протягом наступного бюджетного періоду);
  • кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

Як отримати

2

Залучити кредити (поновлювальні та не поновлювальні) в уповноваженому банку;

використати кредитні кошти за цільовим призначенням (цілі визначені у Порядку).3

Подати заявку до уповноваженого банку для отримання компенсації  (форма визначена наказом Мінагрополітики від 01 липня 2021 року № 58).


4

Сплачувати відсотки за користування кредитами.


5

Уповноважений банк на підставі фактично сплачених відсотків нараховує компенсацію та включає позичальника до реєстру.


6

Зарахування коштів на рахунки позичальників відбуваються наступним чином:

- Щомісячно до 10 числа уповноважені банки подають  реєстри до Мінагрополітики.

- Мінагрополітики затверджує розподіл та спрямовує кошти до уповноважених банків.

- Уповноважені банки перераховують кошти позичальникам.


Форма заявки для отримання у 2021 році компенсації