Програми підтримки сільського господарства від Уряду

90% вартості дорадчих послуг (крім новостворених ФГ)

Хто може отримати

Часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених) за напрямами зоотехнія, ветеринарія, агрономія, оподаткування в сільському господарстві, бухгалтерський облік в сільському господарстві, управлінський облік, органічне виробництво, залучення фінансово-кредитних ресурсів, впровадження систем безпечності під час виробництва харчових продуктів і кормів для тварин, екологічне управління та зовнішньоекономічна діяльність надається у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень.

Як отримати

1

Для отримання часткової компенсації одержувач подає уповноваженому банку заявку та такі документи:

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”), дійсну на дату подання заявки;

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік;

копію сертифіката на право надання дорадчих послуг, виданого сільськогосподарській дорадчій службі, яка зареєстрована відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” та з якою укладено договір;

копію договору про надання дорадчих послуг;

копію акта про надання дорадчої послуги;

копію платіжного доручення про оплату послуг згідно з договором.

Граничний строк подання документів для отримання часткової компенсації - 15 листопада поточного року.


2

отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.